Arvokeskustelu

Arvot määrittelevät arjen tekoja


Miksi arvokeskustelu?

Arvot ovat yrityskulttuurin sydän ja ne ovat ihmisiä varten. Nopeasti toteutettavan, yksinkertaisen ja väitteisiin perustuvan arvodialogin avulla osallistat henkilöstön miettimään arvoja ja niiden toteutumista arjen työssä.

Miten arvokeskustelu toimii?

Arvodialogia käydään väitteiden tai kysymysten avulla. Käsittelyssä on yksi arvo kerrallaan ja vastaaja ottaa kantaa toteutuuko se työssä. Vastaukseen voi liittää vapaamuotoisen kommentin.

Joskus uudistuminen vaatii arvojen päivitystä ja niitä voi olla perusteltua muuttaa. Muutos tulee tulee olla hyvin johdettu, mutta palvelulla voidaan kerätä tietoa päätöksen tueksi myös henkilöstöltä.  Vastaaja voi kertoa kokemuksistaan anonyymisti, keskustella tai korostaa tietyn arvon tärkeyttä.

Tulokset ovat näkyvillä kaikille reaaliajassa. Voit helposti verrata tiimi-, yksikkö tai organisaatiotasoja. Saat tärkeää tietoa siitä, kuinka hyvin organisaatiosi arvot resonoivat työntekijöidesi arjessa.

Asiakascase: Finavia

”Meidän tavoitteenamme oli uudistaa malli, miten ihmiset voivat osallistua meidän työtä ohjaaviin arvoihimme”, kertoo Head of HR Sami Laine Finavialta.

Finavian johto on muuttanut tavan keskustella yrityksen arvoista. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan keskusteluun. Vuoden 2018 alusta Finavia päätti ottaa käyttöön digitaalisen alustan, jossa henkilöstö voi äänestää arvoista, keskustella niistä, ehdottaa uusia arvoja ja kertoa, miten arvot toteutuvat.

finavia arvokeskustelun tulokset 2018
Vuoden 2018 arvokeskustelun tulokset lukuina.

Arvokeskusteluun kutsuttiin osallistumaan koko Finavian henkilökunta, noin 1100 työntekijää. Palvelussa tulokset esitetään Finavian organisaatiorakenteen mukaisesti niin, että työntekijä näkee oman yksikkönsä tulokset ja voi tutustua myös koko organisaation tuloksiin.

Lue lisää miten Finavian arvokeskustelu antoi työntekijöille uudenlaisen mahdollisuuden osallistua.

Kiinnostaako kuulla lisää?