Projektimittaus

Projektin jäsenet tietävät ongelmat ensimmäisenä…

…Projektin vetäjät viimeisenä.


Varmista projektin tavoitteiden toteutuminen

Jatkuva, automaattinen palautteen kerääminen parantaa projektin onnistumisen edellytyksiä ja tuo ymmärryksen miten ihmiset voivat. Esille tuleviin asioihin voidaan tarttua heti ja mahdollisia haasteita ennakoida ajoissa. 

Palvelu näyttää reaaliajassa projektiin liittyvät kriittiset tekijät projekti, yksikkö- ja organisaatiotasolla. Selkeät raportit ja tulokset ovat kaikkien käyttäjien nähtävillä. 

Palvelu on tarkoitettu kaikille tiimin jäsenille. Siinä on tuki kymmenelle kielelle ja automaattiset tekstikäännökset. Tietoon on helppo porautua ja vertailla tiimejä keskenään. Analyysit perustuvat tekoälyyn.

Projektimittauksessa käytetään Fiilismittarin™ alustaaFiilismittari™